Hírek
Találkozó a Nemzetközi Munkaügy Szervezet, az ILO új főigazgatójával
2024.07.05

Az ILO új főigazgatója, Gilbert Houngbo úr budapesti látogatása során találkozott a magyar szociális partnerekkel. Az informális munkaadói megbeszélésen ismertette a 112. évi ILC eseményeit, kiemelve a következő év napirendjét a Platform Economy-ról, és az EU supply chain irányelv fontosságát. Houngbo úr hangsúlyozta a társadalmi igazságosság szerepét, amely magában foglalja az oktatást, esélyegyenlőséget, munkavédelmet és a zöld gazdaságot. Tájékozódott a magyar szociális párbeszéd helyzetéről és a legfontosabb problémákról, például a munkaerőhiányról és az oktatás kérdéseiről.

TOVÁBB >
Versenyképesebb Európa a munkaadók célja
2024.07.03

A BusinessEurope, az Európai Munkaadói Szövetség 2024. június 27-28-án Budapesten tartotta az Elnökök Tanácsa ülését, amelynek házigazdája a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ/BusinessHungary) volt. Az ülésre az európai parlamenti választások után három héttel, valamint a magyar soros elnökség kezdete előtt került sor.

TOVÁBB >
A BusinessEurope, a legnagyobb európai munkaadói szövetség csúcstalálkozója Budapesten
2024.06.20

Az Európai Munkaadói Szövetség, a BusinessEurope Magyarországon tartja meg az Elnökök Tanácsa ülését június 27-28-án, közel félszáz európai munkaadói szervezet vezetőjének részvételével. Az esemény kiemelt fontosságú, mivel a júniusi európai választások után rendezik meg, és hosszú távú hatással lesz az európai gazdaságra. Magyarország 2024. július elsején veszi át az Európai Unió Tanácsának elnökségét, ami számos uniós szervezet budapesti eseményét vonja maga után.

TOVÁBB >
Spring Economic Outlook 2024
2024.06.18.

A BusinessEurope közzétette a tavaszi gazdasági kilátásait, amelyben alátámasztják korábbi megállapításaikat. Az EU gazdasága ha lassan is, de növekszik, ugyanakkor hosszú távú elköteleződésre és a versenyképesség fenntartását támogató szakpolitikára van szükség.

TOVÁBB >
Új elnököt választott az MGYOSZ
2024.05.15

Lakatos Pétert, a Videoton társvezérigazgatóját és egyik tulajdonosát választotta elnökének az MGYOSZ. A május 15-i közgyűlésen egyhangúlag szavaztak bizalmat neki négy évre.

TOVÁBB >
Folytatódik az MGYOSZ kapacitás-fejlesztése
2024.05.06

A most induló projekt célja Szövetségünk és tagjaink támogatása és felkészítése a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés kihívásaira. A projekt során az ország több régiójában kutatást végzünk a Zöld átállás folyamatáról és kihívásairól.

TOVÁBB >
Szlovák társszervezeti találkozó
2024.04.29

Az MGYOSZ is részt vett nemrég a szlovák társszervezetünk által szervezett szakmai beszélgetésen.

TOVÁBB >
ÚJ IRODÁBA KÖLTÖZÖTT AZ MGYOSZ!
2024.04.24.

Az MGYOSZ bejegyzett székhelye további értesítésig VÁLTOZATLAN!

Irodánk új címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

Neuschloss Palota, 2. emelet

Az 1899-ben átadott, eklektikus-neoreneszánsz stílusú bérpalota tervezője az egyik tulajdonos, Neuschloss Kornél volt; korának egyik legfoglalkoztatottabb, legtekintélyesebb építésze, többek között a Fővárosi Állat- és Növénykert elefántos Kapuépülete és az Elefántházának tervezője.

TOVÁBB >
Az Európai Munkaadói Szövetség javaslatai a következő uniós ciklusra
2024.04.16

A BusinessEurope javaslatcsomagot állított össze az idén megújjuló európai intézmények számára, melyben kiemelik a következő öt év legfontosabb gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásait. A REBOOT EUROPE (Európa újraindítása) című program konkrét javaslatokat tartalmaz a döntéshozók számára a 2024-2029-es időszakra.

TOVÁBB >
Mi várható a hazai területfejlesztés megújítása terén?
2024.04.11.

Az MGYOSZ Csúcstalálkozó-sorozatának idei első rendezvénye a hazai területpolitika megújításáról szólt. A 2023. április 9-én, a Gundel Étteremben tartott eseményen Mayer Gábor a Közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára beszélt magyarország területfejlesztési terveiről, illetve ismertette az elmúlt tíz év területen elért pozitív változásait is.

TOVÁBB >
Tripartit Szociális Csúcs 2024, Brüsszel
2024.03.21

„Egy gazdaságilag és társadalmilag erős Európa, amely meghatározó a világban”- Tripartit Szociális Csúcs volt március 20-án Brüsszelben, az EU legmagasabb szintű vezetőinek és a szociális partnerek részvételével.

TOVÁBB >
Olasz delegáció látogatása
2024.03.12.

A Confindustria magyar és kelet-európai vezetői az MGYOSZ-nál tárgyaltak. Többek között megállapodtak egy közös munkaprogram kidolgozásáról is, mely később bővülhet más országok tagszervezeteivel.

TOVÁBB >
A litván nagykövet járt az MGYOSZ-nál
2024.03.11.

A találkozón megismertük Litvánia gazdasági kihívásait és megvitattuk a jövőbeli együttműködés lehetőségeit.

TOVÁBB >
Európai Uniós biztossal találkozott az MGYOSZ alelnöke
2024.03.01.

Az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztosa meghallgatást tartott Budapesten.

TOVÁBB >
Svéd munkaadói delegáció járt az MGYOSZ-nál
2024.02.29.

A Svéd Munkaadói Szövetség (Confederation of Swedish Enterprise) brüsszeli irodájának munkatársai hazánkban jártak.

TOVÁBB >
Lengyel testvérszervezetnél az MGYOSZ
2024.02.26

Az MGYOSZ delegációja a múlt héten ellátogatott lengyel testvérszervezetéhez a Lewiatan-hoz.

TOVÁBB >
Az Európai Bizottság konzultációt folytatott a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR) végrehajtásáról. Az SFDR rendelet 2021 márciusától alkalmazandó.
2024.01.19.

A BusinessEurope legújabb hírlevelében az SFDR-ről szóló álláspontját is olvashatjuk, amelyben támogatja a Bizottság által végzett értékelést a SFDR pénzügyi szolgáltatási ágazatban történő alkalmazására vonatkozóan. A SFDR kiemelt szerepet játszik az EU fenntartható pénzügyi politikájában, amely a magánbefektetések ösztönzését célozza a fenntartható gazdaságra való átállás támogatása érdekében. A rendelet átláthatóságot kíván biztosítani a befektetőknek a fenntarthatósági kockázatokról és az ilyen befektetések társadalmi és környezeti hatásairól. Fontos, hogy az SFDR és az európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványok (ESRSs) között összhang legyen a pénzügyi szektor és nem pénzügyi vállalatok közzétételei tekintetében. A végrehajtási határidőket összehangoltan kell meghatározni a megbízható adatok biztosítása érdekében. Egységesített fogalommeghatározásra van szükség, különösen a "ne okozz jelentős kárt" elvét illetően, amelyet az SFDR és a taxonómiai rendelet között jobban össze kellene hangolni. Az SFDR-nek figyelembe kell vennie az európai fenntarthatósági jelentéstételi szabványokban lefektetett elveket, és tisztázni kell a "nem lényeges kérdések" kezelését. A PAI-mutatókat (fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutatókat) módosítani kell az ESRSs előírásainak megfelelően. Végül, a nem pénzügyi vállalatokra vonatkozó költségeket és relevanciát gondosan kell értékelni, figyelembe véve a konzultációs dokumentumok hiányosságait ezen a területen.

Az állásfoglalás ezen a linken érhető el:
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/ecofin/2023-12-20_pp_sustainable_finance_disclosures_regulation.pdf

Az SFDR kötelező ESG közzétételi kötelezettségeket ír elő az eszközkezelők és más pénzügyi piaci szereplők számára. Magyarországon 2024. január 1-jétől hatályba lépett 2023. évi CVIII. törvény (ESG tv.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében.

Az új törvény értelmében, a vállalati társadalmi felelősségvállalás és fenntartható finanszírozás előmozdítása a fő cél. A törvény az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenységét fenntarthatósági szempontok alapján átláthatóvá és összehasonlíthatóvá teszi, ezáltal a pénz- és tőkepiaci szereplők számára teljesebb kép alakul ki a vállalatokról.

Továbbá, támogatja az európai zöld megállapodás megvalósítását, és biztosítja a jogi szabályozás összhangját az EU fenntarthatósági keretrendszerével és nemzetközi számviteli elvekkel. A Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv (CSRD) és a Vállalati Fenntarthatósági Átvilágítási Irányelv (CSDDD) átültetését végzi el.

A törvény kötelezi a vállalatokat, hogy nyilvánosságra hozzanak megfelelő információkat fenntarthatósági kockázataikról és lehetőségeikről, a környezeti és emberi jogi hatásaikról, amelyek összefüggnek tevékenységükkel.
Emellett szigorúbb előírásokat állapít meg a vállalatok számára az ESG Beszámoló és a Fenntarthatósági jelentés elkészítése terén. Ezek a változások kifejezetten érintik a közérdeklődésre számot tartó vállalatokat és kis- és közepes vállalkozásokat (KKV-k), akiknek hitelesített jelentéseket kell készíteniük a fenntarthatósági követelményeknek megfelelően. Az új feladatok közé tartozik a Fenntarthatósági jelentés és ESG beszámoló előkészítése, új belső eljárásrendek kidolgozása, és felelősök kinevezése az új követelmények kezelésére.

Az intézkedések célja a vállalati fenntarthatósági jelentések hatékony és sikeres teljesítése, valamint, az üzleti modellek fenntarthatóságának fokozása és a zöld gazdaság irányába való elmozdulás.

Magyar Andrea

TOVÁBB >
Az EGSZB Munkaadói Csoportjának elnökének budapesti látogatása
2024.01.19.

A találkozón szó esett a magyar gazdaság aktuális helyzetéről, valamint a közelgő magyar uniós soros elnökség legfontosabb témáiról.

Mallia elnök úr ezután megbeszélésen vett részt Lakatos Péterrel, az MGYOSZ társelnökével, Rolek Ferenccel, az MGYOSZ alelnökével és Wimmer Istvánnal, az MGYOSZ főtitkárával. A megbeszélésen a magyar vállalatok kihívásairól és eredményeiről, valamint a következő európai intézményi ciklus gazdasági prioritásairól is egyeztettek.

A program utolsó találkozójára az Európai Úniós Ügyek Minisztériumában került sor, ahol dr. Molnár Balázs, Európa-politikáért és a magyar elnökség operatív feladataiért felelős helyettes-államtitkár fogadta a delegációt. A megbeszélésen a magyar kormány kiemelt témáiról és az elnökséghez kapcsolódó tervekről kaptunk részletes tájékoztatást.

TOVÁBB >
Elindult legújabb nemzetközi projektünk
2024.01.18.

A héten tartottuk meg első találkozónkat nyertes pályázatunk partnereivel.

A projektet Szövetségünk vezeti, melynek keretében a hazai kutatás az ELTE-ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének kutatói támogatásával valósul meg. A projekt nemzetközi partnerei a Szlovák Munkaadói Szövetség #NUE, a Szlovén Munkaadói Szövetség #ZDS, a Román Munkaadói Szövetség #Concordia, a Montenegroi Munkaadói Szövetség #MEF, a Szerb Munkaadói Szövetség #SAE és szakszervezeti partnereink.

A találkozón végigvettük az ágazati szociális párbeszéd, az ágazati kollektív tárgyalások helyzetét a partnerországokban, egyeztettük a két éven át futó projekt feladatait és eseményeit. Ezt követően az ELTE munkajogi szakértői segítségével pontosítottuk a kutatási feladatokat és módszert.

A kutatási projekt fejleményeiről a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adunk.

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. Projekt azonosító: 101126461 SEC-CEE SOCPL-2022-IND-REL

TOVÁBB >
Az Európai Bizottság konzultációt folytatott a fenntarthatósági közzétételekről szóló rendelet (SFDR) végrehajtásáról. Az SFDR rendelet 2021 márciusától alkalmazandó.
2024.01.17.

Az SFDR kiemelt szerepet játszik az EU fenntartható pénzügyi politikájában, amely a magánbefektetések ösztönzését célozza a fenntartható gazdaságra való átállás támogatása érdekében.

TOVÁBB >


Hírek archívum
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatkezelési tájékoztató