Közlemények
2020. április 14.
Covid-19: Az MGYOSZ javaslata a 105/2020 (IV.10) kormányrendelethez (munkabér-támogatás)
Az MGYOSZ örömmel nyugtázza, hogy megjelent a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet és az előzetesen tervezetthez képest lényegesen korábban, április 16-án életbe lép.

A vállalkozások életben tartásához és ezzel a munkahelyek megmentéséhez elengedhetetlen ez a konstrukció. Ugyanakkor a rendelet részleteinek áttanulmányozása után úgy látjuk, hogy az számos olyan megszorító feltételt és kötelezettséget tartalmaz a vállalkozás számára, amelyek a jelenlegi, bizonytalan feltételek között az érintett vállalkozások számára felelősséggel nem vállalhatók, így sokan nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, ami munkahelyek százezreinek felesleges elvesztéséhez vezet.
2020. március 30.
Covid-19: az MGYOSZ bértámogatásra vonatkozó javaslata
Az MGYOSZ aggodalommal figyeli a magyar gazdaság helyzetének alakulását, a vállalkozásoktól beérkező jelzéseket. Mindezek alapján támogatjuk a kormányzat eddigi, a leginkább érintett ágazatok helyzetének stabilizálására hozott döntéseit. A válságból való kilábalás hosszan elhúzódó és iparáganként különböző lesz. Az MGYOSZ a legfontosabbnak továbbra is a munkahelyek megőrzését tartja. Az erre fordított költségek hatékonyabbak, mint a munkanélküli ellátások kiadásai és megkönnyítik a válság utáni újrakezdést a kiélezett nemzetközi versenyben is.
2020. március 26.
MGYOSZ: Javaslat az éves beszámoló és közgyűlés lebonyolításának elhalasztására
A járvány miatt kialakult helyzetben a gazdasági társaságoknál, illetve más beszámolásra kötelezett szervezetnél sem személyesen, sem egyéb úton nem lesz lehetséges az éves beszámoló és mérlegelfogadó taggyűlések határidőben történő lebonyolítása.
Ezért a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége javasolja a kormánynak, hogy fontolja meg ezen esetekben a május 31-i határidő elhalasztásának lehetőségét.
2020. március 23.
Covid-19: Az MGYOSZ javaslatai a gazdasági válság kezelésére
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége hangsúlyozza, hogy a jelenlegi, súlyos válsághelyzet megköveteli az egész társadalom széleskörű és fegyelmezett összefogását. Mind az államnak, mind a munkáltatóknak és a munkavállalóknak arra kell törekednie, hogy a járvány megfékezése mellett biztosítsuk a lakosság ellátását és a vállalkozások életben maradását. Ilyenkor minden javaslat és minden intézkedés az egyének, a munkavállalók és a munkaadók, azaz valamennyi gazdasági szereplő érdekét kiegyensúlyozottan kell, szolgálja, és ezt az MGYOSZ maximálisan igyekszik figyelembe venni. Fontosnak tartjuk, hogy a kormányzati intézkedések az igazságosság és a méltányosság, a normativitás és a szociális érzékenység megfelelő elegyét alkossák, tudván azt, hogy ezek egymással ellentétes elvárásokat jelentenek. Átláthatóan meg kell különböztetni az állampolgárok (akár mint munkavállalók), a vállalkozások, mint jogi személyek és a munkahelyek, mint a jövőbeni piaci igények kielégítésére alkalmas potenciálok megsegítésének módozatait és az ezt szolgáló forrásokat.
2020. március 04.
A PWC és az MGYOSZ közreműködésével végzett magyarországi Vezérigazgató Felmérés
A munkaerőpiaci körülmények változásai miatt a munkavállalók fejlesztése a leginkább megtérülő befektetés – derült ki a PwC magyarországi vezérigazgatói felméréséből, amelynek – a korábbi évekhez hasonlóan szakmai partnere volt a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. A kutatásból az is egyértelműen kiderült, hogy a magyarországi cégvezetők többsége a globális és a magyar gazdaság növekedésének egyértelmű lassulására számít 2020-ban.
2019. november 22.
Policy Declaration
EU Industrial Policy enabling smooth transition to Low-Carbon Economy
The European Union must develop a comprehensive policy framework to deliver on its long-term climate, social and economic objectives, while preserving the competitiveness of its industry through securing a level playing field for its industries facing international competition from third-country players that do not follow similarly ambitious climate goals. A new industrial policy must be based on a solid industrial governance structure that allows to monitor the strategy’s implementation on a strategic level comprising a set of target-driven, appropriate and future-proof indicators. In addition, industrial policy mainstreaming has to be implemented throughout European policymaking processes to limit potential negative impact by new legislation on competitiveness and to reduce possible new bureaucratic costs.
2019. november
Az európai munkaadók javaslatai a következő ötéves parlamenti ciklusra
A BusinessEurope november közepén mutatta be az újonnan felálló Európai Parlament képviselőinek a következő öt évre szóló javaslatait. Az európai munkaadói szervezet 2019-2024-es ciklusra vonatkozó prioritásairól az euyourbusiness.eu honlapon olvashat részletesen.
2019.10.03.
Elhunyt Dr. Vadász Péter, az MGYOSZ társelnöke
Hosszú, súlyos betegség után elhunyt Dr. Vadász Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) társelnöke. Személye egyike volt azoknak a hazai vállalkozóknak, akik tevékeny részt vállaltak a magyar gazdaság és közélet modernizálásában. Életével és munkásságával példát mutatott szerény, de határozott és céltudatos aktivitásával valamennyi általa vállalt feladata ellátása során. Az elmúlt több mint három évtizedben a modern piacgazdaság alakítása és működtetése során is mindenkor nagyléptékű szerepet kapott és vállalt a hazai gazdasági és közéletben.
2019.09.25.
Javaslatok a munkaerő-állomány hatékonyságának javítására
Közös javaslatcsomagot dolgozott ki a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a munkaerőhiány kezelésére strukturális átalakításokkal. Négy szinten van szükség átalakításra: a nemzetgazdaságin, az ágazatin, a regionálison és a vállalatin. az intézmények technikai színvonalának jelentős növelésére, a munkaszervezés javítására lenne szükség a közalkalmazottakat foglalkoztató nagy ellátórendszerek hatékonyságának javítása érdekében. Ezzel nemcsak az ellátás színvonala javulna, hanem várhatóan jelentős munkaerő is felszabadulna. Ennek oka, hogy a nemzetközi összehasonlítások továbbra is azt mutatják, hogy Magyarországon a költségvetési szféra súlya a foglalkoztatásban túl magas a versenyszféra kárára, noha a kormány korábban már több lépésben karcsúsított a létszámon.
Közlemények Archívum

« Vissza az előző lapra

Vissza a lap elejére »